hydraulik gdynia wielki kack

🔧 Hydraulik Gdynia Wielki Kack

Szybkie i niezawodne usługi hydrauliczne w Gdyni Wielkim Kacku . ☎️ 733 548 548. Wiemy, że kiedy masz awarię instalacji wodnej,grzewczej lub kanalizacyjnej to każda sekunda się liczy.Dlatego nasz zespół doświadczonych hydraulików usunie awarię szybko i skutecznie.Zapraszamy. 

O Dzielnicy:

Wielki Kack założony został w średniowieczu nad potokiem Źródło Marii. Pierwsza wzmianka o osadnictwie na terenie Wielkiego Kacka pochodzi z 1227 roku z dokumentu wystawionego przez księcia Mściwoja, który podarował wieś „Katzco” biskupom włocławskim.

Zabudowa już wtedy skupiała się wzdłuż Potoku Źródła Marii i wzdłuż obecnej ulicy Źródła Marii. W 1282 roku istniała tu już parafia. W 1894, na miejscu starej świątyni, został tam wybudowany kościół św. Wawrzyńca, który zachował się do dziś.

Na początku lat 20. XX wieku powstała tu linia kolejowa łącząca Gdynię z Kokoszkami. W 1930 oddano do dziś istniejący odcinek magistrali węglowej z Gdyni na Śląsk. Magistrala węglowa była najnowocześniejszą linią kolejową w Europie. W związku z budową kolei osuszono jezioro położone obok trasy kolejowej, zwane Morzem Kackim.

Wioska Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1953 roku została kolejną dzielnicą Gdyni. W 1987 roku nastąpiła secesja Karwin i Dąbrowy z Wielkiego Kacka.
Kapliczka Źródło Marii znajdująca się na Wielkim Kacku

W Wielkim Kacku można podziwiać także inne budynki pochodzące z wcześniejszych wieków, o charakterze świeckim, jak np. stare domy mieszkalne czy karczma.

Oprócz wymienionych zabytków, na terenie Wielkiego Kacku, nieopodal linii kolejowej Gdynia – Kościerzyna znajduje się kapliczka nazwana Źródło Marii, z której wybija potok o takiej samej nazwie.

źródło Wikipedia Licencja Creative Commons

.