hydraulik bojano pogotowie hydrauliczne udrażnianie rur

🔧 Hydraulik Bojano pogotowie hydrauliczne

Wykwalifikowani i doświadczeni hydraulicy profesjonalnie pomogą rozwiązać wszystkie problemy związane z hydrauliką, ogrzewaniem i kanalizacją w Bojanie i okolicy.Skontaktuj się z firmą pod numerem ☎️ 733 548 548 Wykonujemy montaż,naprawy i konserwacje instalacji hydraulicznej przemysłowej lub mieszkalnej .

Pogotowie kanalizacyjne Bojano

Specjalizujemy się w usuwaniu awarii sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej.Dysponujemy profesjonalnym zapleczem sprzętowym do wykonywania usług kanalizacyjnych.

  • Usuwanie wszystkich awarii związanych z kanalizacją
  • Udrażnianie rur i odpływów metodą mechaniczną
  • Inspekcja kanalizacji usługi kamerą inspekcyjną
  • Naprawa instalacji wod-kan
  • Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji – usługi wuko
  • Lokalizacja – odnajdywanie i wykrywanie rur w ziemi
  • Roboty ziemne – przyłącza kanalizacyjne
  • Przepychanie wc – toalety – zlewu – umywalki – wanny – brodzika
  • Udrażnianie studzienek kanalizacyjnych i odpływów do szamba
  • Kamerowanie rur – monitoring kanałów deszczowych – technologicznych – sanitarnych

pogotowie kanalizacyjne bojano udrażnianie rur i kanalizacji

O Miejscowości:

Obszar Bojana zasiedlony był prawdopodobnie już w okresie mezolitu (8400-4200 p.n.e.), a na pewno w neolicie (4200-1700 p.n.e.). Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić występowanie na terenie Bojana ludności kultury amfor kulistych (2700-2000 p.n.e.).
Znaleziono tu płyty kamienne pochodzące z megalitycznego grobowca. Odkryto tu także cmentarzysko płaskie grupa wschodniopomorskiej (kaszubskiej) kultury łużyckiej datowane na ok. 1000 p.n.e oraz aż 4 stanowiska kultury wschodniopomorskiej (500-125 p.n.e.).
W 1891 roku odkryto na terenie wsi skarb składający się z pięknych naramienników i nagolennika oraz szpil z brązu. Rejestrowane są też liczne groby skrzynkowe zawierające popielnice twarzowe oraz ozdoby z brązu.

Bogate ślady osadnictwa na terenie Bojana pochodzą także ze średniowiecza. Najstarsze źródło pisane o Bojanie pochodzi z 1311 roku. W dokumencie z tego okresu i w innym z 1402 nazwę wsi zapisano jako Bojan. Na początku XIV wieku Bojano było wsią czynszową i należało do krzyżackiego obwodu leśnego (1311 rok). W 1340 i w XV wieku wieś rządziła się prawem polskim. W XV wieku liczyła 15 gospodarstw. Później przeszła na prawo niemieckie i zarządzał nią sołtys. Oprócz majątku sołeckiego w skład wsi wchodziło kilkanaście gospodarstw chłopskich. W 1472 roku dochody z Bojana należały do sekretarza miasta Gdańska Jana Lindowa i rajcy Jerzego Bocka. Wykaz z 1570 wymienia we wsi Bojan ponownie 15 gospodarstw, a ponadto karczmę, ogrodnika i węglarza. Dzierżawcą Bojana był wtedy Ludwik Wenden. Nad przepływającą przez Bojano rzeczką Kaczą znajdowało się wiele młynów. W 1438 roku odnotowano, że w nieistniejącej osadzie Schoenfliss znajdował się „od wieków” młyn wodny. Niestety, jak dotąd, lokalizacja tej osady jak i samego młyna jest nie znana.

W dwudziestoleciu międzywojennym w II RP. W latach 1939-1945 pod okupacją Rzeszy Niemieckiej. W roku 1942 administracja niemiecka nadała miejscowości nową nazwę Blücherode.

W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa gdańskiego.

źródło Wikipedia, Licencja Creative Commons

.