hydraulik gdansk kokoszki

 

🔧 Hydraulik Gdańsk Kokoszki
O Dzielnicy:

Kokoszki są najdalej wysuniętym na zachód osiedlem administracyjnym Gdańska. Od północy graniczą z Matarnią, od wschodu z Jasieniem, od południa z gminą wiejską Kolbudy, od zachodu z gminą miejsko-wiejską Żukowo. Osiedle leży na Pojezierzu Kaszubskim.

Kokoszki są notowane w źródłach dopiero w XVI wieku, z właścicielami Werdenami. Najpierw jako Kokoszka, Burggrafin, od XVII wieku w dzisiejszej postaci Kokoszki. Pod koniec XIX wieku pojawia się forma Kokoszkowy, Niemcy pisali Kokoschken.

Przy ulicy Stokłosy został ulokowany folwark i szkoła.

Podczas niemieckiej okupacji od 1941 wprowadzona została sztuczna nazwa (bez powiązania historycznego) – Klein Bessa.

Od połowy 1942 istniała tu filia obozu koncentracyjnego Stutthof. Obóz znajdował się naprzeciw dworca kolejowego Gdańsk Kokoszki.

W 1988 został założony niewielki cmentarz przy miejscowej parafii katolickiej. Na jego terenie zostały pochowane ludzkie szczątki, odnalezione przy pracach ziemnych na terenie przyległym do obozu koncentracyjnego w Kokoszkach.

źródło Wikipedia, Licencja Creative Commons

.