hydraulik gdańsk jasień

 

🔧 Hydraulik Gdańsk Jasień

Jako profesjonalni hydraulicy działający w dzielnicy Gdańsk Jasień, jesteśmy dumni z tego, że dajemy naszym klientom najwyższej klasy usługi hydrauliczne, przystępne ceny i jakość wykonania.Wszyscy nasi pracownicy posiadają wiedzę i doświadczenie oraz uprawnienia,co pozwala nam oferować naszym klientom wyłącznie najlepsze usługi i fachowe rozwiązanie wszystkich problemów związanych z hydrauliką.
O Dzielnicy:

Jasień znajduje się na skraju Pojezierza Kaszubskiego, na wysoczyźnie morenowej. Sąsiaduje od północy z Matarnią, Brętowem i Pieckami-Migowem, od wschodu z osiedlem Ujeścisko-Łostowice, od południa z gminą wiejską Kolbudy a od zachodu z Kokoszkami. Znajduje się tu Jezioro Jasień.

Jasień znajduje się w granicach administracyjnych miasta Gdańska od 1973. Do roku 2010 znajdował się w dzielnicy Chełm i Gdańsk Południe a obecnie funkcjonuje jako odrębna dzielnica miasta. Należy do okręgu historycznego Wyżyny.

W 1973 Jasień został włączony do miasta Gdańska. Jednakże do 2000 w Jasieniu nadal urzędował sołtys. W odczuciu mieszkańców Gdańska w latach 70. Jasień był dzielnicą odległą, wiejską. Kojarzył się głównie z położonymi za miastem działkami oraz poligonem. Mimo tego uruchomiono dwie linie autobusowe 167 do Bysewa oraz 161 do Kiełpina.

W 1979 powstała parafia w Jasieniu pod wezwaniem Błogosławionej Doroty z Mątów (Mątowów), a w 1988 rozpoczęto budowę nowego kościoła.

W latach 80. urząd miasta postanowił wykupić gospodarstwa. Tereny te stały się atrakcyjne, gdyż rozwinęła się komunikacja indywidualna oraz miejska. Na wykupionych od rolników gruntach (26 ha) wybudowano w ciągu siedmiu lat, począwszy od 1991, osiedle mieszkaniowe „Jasień” (1476 mieszkań – w blokach, domkach szeregowych oraz bliźniakach). Obsługą mieszkańców osiedla bloków zajęła się Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jasień”.

W 1994 zlikwidowano poligon na Jasieniu. Obszar powojskowy został udostępniony na tereny rekreacyjne.

W 2000 powstała nowa przychodnia przy Kartuskiej 404.

Od 2001 w Jasieniu funkcjonuje szkoła podstawowa nr 85 im. Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz gimnazjum nr 48 im. Lecha Bądkowskiego. Do obu szkół uczęszcza około 1400 uczniów. W centralnej części osiedla znajduje się Przedszkole nr 65.

W części osiedla zwanej „Stary Jasień” w trójkącie ulic Leszczynowej i Orzechowej powstał kompleks biurowy Euro Office Park, gdzie swoją główną siedzibę od 01 stycznia 2014 ma Bank BPH S.A.. Przy tej okazji Rada Miasta Gdańska zatwierdziła nazwę nowej ulicy Jana Pałubickiego, pułkownika Armii Krajowej.

źródło Wikipedia, Licencja Creative Commons

.