hydraulik gdańsk chełm

 

🔧 Hydraulik Gdańsk Chełm

Nasza firma działa w branży hydraulicznej na terenie Gdańska Chełm od wielu lat,posiadamy doświadczonych hydraulików oraz bogate zaplecze techniczne do profesjonalnej obsługi mieszkaniowych lub komercyjnych instalacji wodno-kanalizacyjnych i grzewczych.
O Dzielnicy:

Chełm bezpośrednio sąsiaduje z dzielnicami: Wzgórze Mickiewicza, Siedlce, Orunia-Św. Wojciech-Lipce, Ujeścisko-Łostowice.

Chełm nieformalnie dzieli się na Stary Chełm – osiedle robotnicze wybudowane w latach 30. i 40. XX wieku i na Nowy Chełm, czyli pozostałe rejony dzielnicy będące przykładem wielkiego zespołu mieszkaniowego.

W skład dzielnicy Chełm wchodzą także osiedla: Orunia Górna, Cztery Pory Roku, Kolorowe, Moje Marzenie, Maćkowy.
Do 1516 obszar ten zwany był Nową Górką (nazwa pojawiła się już w 1356) i stanowił (podobnie jak sąsiednia Biskupia Górka) posiadłość biskupów kujawskich. Mieściła się tu wieś i dwór biskupi, niszczone wielokrotnie podczas kolejnych wojen. W 1456 osada pojawiła się w źródłach niemieckich jako Stolzenberg.

Pierwsza pisemna wzmianka o cmentarzu żydowskim pochodzi z 1694, choć mógł on powstać już w XVI wieku. Używany był do pierwszej poł. XVIII wieku, kiedy na pewien czas zaprzestano pochówków i wznowiono w drugiej połowie tego wieku. Teren cmentarza stopniowo powiększano w XVIII wieku oraz XIX wieku i ostatecznie uzyskał powierzchnię ponad dwóch hektarów. Cmentarz funkcjonował do lat 30. XX wieku i przetrwał II wojnę światową, po której uległ niemal całkowitej dewastacji i rozkradzeniu.

Za czasów Fryderyka Wielkiego, po I rozbiorze Polski, powstało na tym terenie konkurencyjne gospodarczo dla Gdańska miasto, tzw. Kgl. Immediatstadt Stolzenberg, z własnym burmistrzem, radą miejską, urzędem pocztowym, oraz z niższymi niż w Gdańsku akcyzą i cłem. Jego ratusz mieścił się u zbiegu dzisiejszych ulic Reformackiej (której nazwa pochodzi od niezachowanego klasztoru Ojców Reformatów z kościołem św. Antoniego Padewskiego z 1666) i Stoczniowców (dawna nazwa ulicy: Biskupia Dolina). Główny ciąg komunikacyjny stanowiła, podobnie jak w Gdańsku, ulica Długa (dzisiejsza Lubuska). Ogółem powstało 14 ulic, w tym Świętojańska, Młyńska, Garncarska i inne.

W 1773 miasto posiadało 10 000 mieszkańców (w 1764 Warszawa posiadała 30 000 mieszkańców, w 1793 Gdańsk posiadał 36 000 mieszkańców[potrzebne źródło]), w tym 78 rodzin żydowskich liczących 402 osoby. W mieście rozwinęło się świetnie rzemiosło.

W czasie oblężenia Gdańska w 1807 i 1813 miasto to zostało całkowicie zniszczone, a w 1814 teren ten włączono do Gdańska. Przez długi czas utrzymywały się ruiny wypalonych domów i kościołów, a dawny rynek i ulice porosły roślinnością.

Na Chełmie istniał także katolicki cmentarz, na terenie obecnego kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Św. (u zbiegu ulic: Stoczniowców, Lubuskiej, Biskupa A. Wronki i L. Hirszfelda), gdzie pochowana została m.in. Stanisława Przybyszewska. Na terenie tego cmentarza znajdował się jeden z cmentarzy cholerycznych, w czasie epidemii w 1831.

Począwszy od 1934 zaczęto stawiać tu bloki oraz domki dwurodzinne. W 1945 nie przywrócono dawnej polskiej nazwy, ale przetłumaczono niemiecką część nazwy -berg na Chełm (chełm – staropolskie „góra”).

źródło Wikipedia, Licencja Creative Commons

.